„Epson“ gamykla gauna RBA platinos statusą už socialiai atsakingą gamybą

„EcoTank“ gamyba gauna aukščiausią ĮSĄ akreditaciją

„Epson“ gamykla gauna RBA platinos statusą už socialiai atsakingą gamybą

„Epson“ gamykla gauna RBA platinos statusą už socialiai atsakingą gamybą

„EcoTank“ gamyba gauna aukščiausią ĮSĄ akreditaciją

2020 m. gruodžio 9 d. – PT. Pasaulinės technologijų firmos „Epson“ spausdintuvų gamykla „Indonesia Epson Industry“ gavo platinos statusą iš Atsakingojo verslo aljanso (RBA) už aukščiausių korporacinės socialinės atsakomybės standartų pasiekimą.

Atsakingojo verslo aljansas (RBA) yra didžiausia pasaulyje veikianti pramonės koalicija, skirta skatinti įmonių socialinę atsakomybę pasaulinėse tiekimo grandinėse. Ji remia darbuotojų ir bendruomenių teises bei gerovę visame pasaulyje. Šis sertifikatas įvertina aukščiausius įmonių socialinės atsakomybės standartus gamybos procesuose pasiekusias gamyklas bei būstines visame pasaulyje ir daugiausia dėmesio skiria vienodoms darbo sąlygoms, žmogaus teisėms ir tvarumui.  

RBA sertifikatas yra siejamas su „Indonesia Epson Industry“ gamyklos pasiektais socialinės atsakomybės standartais. 2020 m. kovo mėn. duomenimis, šioje įmonėje dirbo daugiau nei 11 300 darbuotojų. Gamykla gamina įvairius verslo ir vartotojų reikmėms skirtus rašalinius spausdintuvus, įskaitant pasaulyje pirmaujančius aplinką tausojančius „Epson“ „EcoTank“ rašalinius spausdintuvus be kasečių. Naujaisiais duomenimis, visame pasaulyje buvo parduota 50 milijonų „EcoTank“ spausdintuvų.

RBA platinos sertifikatas įrodo, kad „Epson“ savo gamykloje „Indonesia Epson Industry“ dirba laikydamasi aukščiausių ĮSA standartų ir yra tvirtai įsipareigojusi siekti visų savo darbuotojų gerovės. Šis sertifikatas yra reikšmingas įvykis „Epson“ įmonei, nes darbo ir socialinių standartų laikymasis viešuosiuose IKT pirkimuose yra svarbi visų konkursų specifikacijų dalis, o „Epson“ verslo klientai vis dažniau reikalauja patikimų ir nepriklausomų socialinės atsakingos gamybos įrodymų.

 „Mes esame šimtu procentų įsipareigoję kurti tvarią visuomenę teikdami savo produktus ir paslaugas, taip pat vykdydami mūsų gamyklos ir biuro operacijas“, – patikino „Epson“ generalinis direktorius tvarumo klausimais Tatsuaki Seki. „Tai reiškia, kad mes ne tik atsižvelgiame į mūsų veiklos poveikį aplinkai, bet ir dirbame socialiai atsakingai. Labai džiaugiamės gavę šį platinos įvertinimą ir esame pasiryžę išlaikyti aukštus jį reprezentuojančius standartus“.

Kazuyoshi Yamamoto, „Epson Europe“ prezidentas pridūrė: „Tai svarbus sertifikatas mūsų klientams, kuriems svarbu žinoti, kad produktus gaminame atsakingai. Žmonės yra mūsų labiausiai vertinami ištekliai, o jų gerovė mums – pirmoje vietoje. Mes toliau spręsime ir gerinsime kiekvieną mūsų darbo aspektą – nuo gamybos ir platinimo iki išteklių naudojimo bei mūsų darbuotojų gerovės.

„Ekologiškesnių produktų ir paslaugų paklausa dar niekada nebuvo tokia stipri. Tai ypač taikytina jaunesnėms kartoms, kurių užsidegimas gyventi tvariai verčia gamintojus tobulinti kiekvieną savo veiklos aspektą.  „EcoTank“ ir kitų „Epson“ rašalinių spausdintuvų pirkėjai gali būti užtikrinti, kad perka ekologiniu požiūrį veiksmingą rašalinį spausdintuvą, kuris taupo energiją ir mažina plastiko atliekų kiekį. Be to, jį pagaminusių darbuotojų darbo sąlygos yra platininio standarto, t. y. atitinka pačius aukščiausius socialiai atsakingos gamybos standartus“.

 

PASTABOS REDAKTORIUI:

Apie RBA sertifikatą

Viena iš svarbiausių RBA programų yra patvirtinta vertinimo programa (VAP), kuri yra pagrindinis standartas vietoje vykdomos atitikties patvirtinimui bei efektyvių, bendrųjų auditų vykdymui. Pats RBA nevykdo auditų, bet nustato standartus bei remiasi patvirtintomis audito įmonėmis. RBA pripažįsta, kad pagrindinė vietoje vykdomo atitikties audito vertė yra ne pažeidimų gamykloje nustatymas, bet šių pažeidimų ištaisymas. RBA nori įvertinti gamyklas, kurios demonstruoja ryžtą vykdyti įmonės įsipareigojimus patvirtinus ir pašalinus patvirtintos vertinimo programos (VAP) audito metu nustatytus pažeidimus.

RBA suteikia įmonėms tris įvertinimo lygius:

  • Platina: gamykloms, kurių VAP audito įvertinimas yra ne mažesnis kaip 200. Turi būti pašalinti visi prioritetiniai, esminiai (pirmaeilės svarbos) ir neesminiai (antraeilės svarbos) pažeidimai.

  • Auksas: gamykloms, kurių minimalus VAP audito įvertinimas yra 180. Turi būti pašalinti visi prioritetiniai ir esminiai pažeidimai.

  • Sidabras: gamykloms, kurių VAP įvertinimas yra ne mažesnis kaip 160. Turi būti pašalinti visi prioritetiniai įmonės pažeidimai.

Siekiant atitikti įvertinimo reikalavimus, visi auditai turi būti patvirtinti atliekant VAP audito pažeidimų pašalinimo įvertinimą.  RBA narių patalpose ir jų tiekėjų patalpose vykdomi auditai yra atliekami nepriklausomų trečiųjų šalių auditorių. Jie buvo specialiai apmokyti atlikti socialinį ir aplinkosaugos auditą bei parengti VAP audito protokolus.

Daugiau informacijos rasite čia: http://www.responsiblebusiness.org/vap/about-vap/